6ร าศี ลืมต าอ้าป าก เงิ นทองเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว

‘หมอลักษณ์’ฟันธง 6ร าศี ลืมต าอ้าป าก เงิ นทองเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว

วันที่ 13พ.ย.64 อาจ ารย์ลั กษณ์ เรขานิเทศ หรือ หมอลัก ษณ์ ฟั นธง หมอดูชื่อดังของเมืองไทย

ได้ทำนายผ่ านเพจเฟ สบุ๊ค”โหรฟั นธงลั กษณ์ เรขานิเทศ” ว่าร าศีที่จะลืมต าอ้าปาก

จะผ่ านเรื่ องร าวร้ ายๆไปได้ และมีเงิ นทองเข้ามาแบบไม่ตั้งตัว ได้แก่ กุมภ์ ตุลย์ พิจิก กันย์ สิงห์ เมถุน

กุมภ์

ตุลย์

พิจิก

กันย์

สิงห์

เมถุน

Similar Posts

Leave a Reply