วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณให้รวย

มีความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและผู้ที่บูชาพระองค์มักมีเงินมากและมีอาหารกินแต่ไร้ประโยชน์

มาอ่านรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรและจะบูชาเขาอย่างไรให้ถูกวิธีเพื่อช่วยเขา นำพาให้เราพบแต่ความโชคดีเท่านั้น
ฉาวเหว่ยสุวรรณ

หรือท้าวคูเวียเป็นท้าวจตุมมานองค์หนึ่ง เจ้าแห่งสวรรค์จตุมหาราชิกาและมหาราชหรือหัวหน้าสี่กษัตริย์

นอกจากท้าวเวสสุวรรณแล้ว ยังมี ท้าว ท้าว ท้าววิรุณฮก และ ท้าววิรุภาค ทั้งสี่ของท้าวเวสสุวรรณ

จะตั้งอยู่ทางทิศเหนือและยังปกครองเหนือยักษ์ ผี ปีศาจ อสูร ทำให้คนโบราณนำรูปท้าวเวสสุวรรณมา

แขวนไว้บนก้อนกรวดเพื่อสะกดวิญญาณ หน้าที่อีกอย่างของ Shao Weisuwan คือการเป็นผู้พิทักษ์สมบัติของโลก

จึงทำให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาล

หนังสือโบราณกล่าวว่าใครก็ตามที่ต้องการความมั่งคั่ง มั่งคั่ง และอำนาจสูงสุด

คนรวย
โชคดี สุขยิ่งใหญ่ หลั่งไหลไม่สิ้นสุด กำจัดผี กำจัดอสูร สิ่งชั่วร้ายไม่กล้าเข้าไปยุ่ง

และช่วยนำความเจริญ มั่งคั่ง มั่งคั่ง สู่ผู้บูชา

บูชาเฉาเหว่ยสุวรรณ
จบเซ็ต นะโม 3
นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สวดมนต์อีกเก้าครั้งเพื่อบูชาอ่าว Shao Weisu จากนั้นอธิษฐานด้วยหัวใจเดียวเพื่ออธิษฐานจากอ่าว Shao Weisu
อิติปิโส ภควะ ยมราชโน ท้าวเวสสุวรรณโน
มะระนัง สุขัง อาหัง สุโขทัย นะโม พุทธยา
ชอว์ เวสุวรรณะ จาตุมหรชิกา ยักกะพันตภัทรปุริโต
เวสสะ ปุสะพุทโธ อะระหัง พุทธ ท้าวเวสสุวรรณโน นะโม พุทธยา

ห้ามบูชาเส้าเว่ยสุวรรณ
๑. ห้ามมิให้ประพฤติผิดศีลธรรม ๕ ประเภท คือ ฆ่าตัดสัตว์ ลักทรัพย์ ลักขโมย บุตรผิด ภรรยาของผู้อื่น พูดเท็จ
ปลุกระดมชาวบ้านให้ทะเลาะเบาะแว้งและดื่มสุราเพราะหากทำเสร็จแล้วการบูชาจะไม่มีความหมาย เราจึงควรรักษาศีลห้า

2. ไม่กระทำการโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าเป็นผู้ก่อวินาศกรรมทางศาสนา เช่น ยุยงหรือส่งไปเสริมสร้างความเชื่อทางศาสนาของผู้อื่น
3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต แสวงประโยชน์ หรือหลอกลวงผู้อื่น

4. อย่าเห็นแก่ตัว อย่ามีเมตตา

ร่วมกันบูชาจะได้รับรางวัลอย่างแท้จริงนำความเจริญรุ่งเรืองความสุขและความมั่งคั่ง
แต่แน่นอนว่าอย่าลืมทำดีด้วยล่ะ เพราะถ้าเราทำชั่ว พฤติกรรมแย่ๆ จะทนไม่ไหว จำนวนเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้

coppy