คำสอนแป๊ะโรงสี ทำตามนี้มีแต่ความร่ำ รว ย

1. ลื้อ เคยเห็นมั้ยเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่

มันจะกินหนอนเป็นอาหาร แต่เมื่อมันต า ย

มันก็จะ ถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกัน

ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถ

ทำเป็นไม้ขีดไ ฟได้มากมาย

แต่ไม้ขีดไ ฟเพียงหนึ่งก้าน

ก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกัน

2. ลื้อ อย่ามองข้ามคนที่ด้ อยกว่า

เพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่า

อย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆ

ไม่เห็นคุณค่าของพวกเขา

เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็น

ลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้

พวกดู ถู กคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้

จงจำไว้คนรวยนั้นหลายคนไม่ได้ร วยมาแต่กำเหนิดทุกคน

ลื้ออยากเป็นเศ รษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ

3. ลื้อ อย่ามัวคิดว่า

เราแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุยังน้อย

4. ลื้อ อย่ามัวคิดว่า

ฉันร วยใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือย

สักวันเงินเพียงร้อยบาท

อาจมีค่ามากมายในวันต กอั บก็ได้

5. ลื้อจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต

ให ญ่ได้ก็เล็ กได้

รว ยได้ก็จ นได้

แข็งแรงได้ก็ป่ วยได้

เกิดได้ลื้อก็ต้องตา ยได้เช่นกัน

ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า จงจำคำอั๊วให้ขึ้นใจ

เทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่

ขอฟ้าประทานพรให้ลูกหลานพ้นจากปัญหา

สมดั่งปราถนา ไม่ขัดสน ร่ำรวยๆ

coppy