‘บริษัท กู๊ดเยียร์’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 827 บาท/วัน

แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงานและคนที่มองหางานใหม่ สำหรับ กู๊ดเยียร์ รังสิต ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงาน
รายได้เฉลี่ย : 15,000 – 20,000 บาท/เดือน , 827 บาท/วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย
-อายุ 21 – 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ไม่ รั บ ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า
-ไม่เคยมี ป ร ะ วั ติ อ า ช ญ า ก ร ร ม

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าแรง 331 บาท/วัน
-ค่ากะบ่าย 20+ , กะดึก 30 บาท/วัน
-โอทีมัทุกวัน วันละ 4-8 ชั่วโมง/วัน ชั่วโมงละ 62.06 บาท

-เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท/เดือน
-ค่ารถ (กรณีเลิกไม่ตรงกะ 70-80 บาท/วัน)
-เงินออกเป็นวิค 10 กับ 25 ของเดือน

เวลาทำงาน

-เวลาทำงาน 07.00 – 15.00 น. เลิก 19.00 โอที 4 ชม./วัน เลิก 23.00 ได้ 8 ชม. เช้า
-เวลาทำงาน 15.00 – 23.00 (กะบ่าย) + 23.00 – 07.00 (กะดึก)

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพได้เลย หรือ แอด 083-4421346

-ขอขอบคุณ กลุ่มหางาน

Similar Posts

Leave a Reply