ขอ ซื้ อ ที่พระแม่ธรณี 9 บ า ท

wsะแม่ธsณี หรือwsะศรีวสุนธรา (Phra Mae Thorani) ในพุทธประวัติกล่าวว่า ในคืนที่wsะพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นwsะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้น ทรงผจญกับเหล่าพวกพญามารที่ออกอุบายเพื่อให้เกิดกิเลสตัณหา wsะพุทธเจ้าทรงเปล่งวาจาอ้างเอาธsณีเป็นพยาน wsะแม่ธsณีจึงแสดงปาฏิหาริย์ปราบเหล่าพญามารโดยบีบมวยผม ทำให้น้ำไหลจนเกิดเป็นมหาสมุทรพัดพาให้เหล่าพญามารพ่ายแพ้ไป

สมัยก่อน การสวดบูชาwsะแม่ธsณี ทำเพื่อให้แผ่นดินร่มเย็น สงบสุข เพราะwsะแม่ธsณีคือ เทพแห่งแผ่นดิน ชาวไทยแต่ละภูมิภาคก็มีวิธีบูชาwsะแม่ธsณีไปต่าง ๆ กัน ทั้งการสวดคาถาบูชาwsะแม่ธsณี พิธีบนwsะแม่ธsณี วิชาอาคมต่าง ๆ ตะกรุดหัวใจพสุธา พิธีเบิกโขลนออกจับช้าง เป็นต้น

ปัจจุบันยังมีการสวดบูชาwsะแม่ธsณีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หรือคนทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายเพราะเชื่อว่าคาถาบูชาwsะแม่ธsณีเป็นสิริมงคล จะได้เป็นเศรษฐี เจ้าของที่ดิน ฯลฯ

เวลาจะสร้างบ้านเรือน หรือตั้งศาล ก่อสร้างอาคารใดๆ ก็แล้วแต่ จะต้องบูชาหรือบอกกล่าวwsะแม่ธsณีก่อนเสมอ เรียกว่าการขอซื้อที่ เพื่อขอพรให้การประกอบกิจการ หรือการดำเนินงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เคล็ดลับบูชาคาถาแม่ธsณีเพื่อเบิกที่ทาง ทำให้ธุรกิจปัง ค้าขายร่ำรวย

1 จัดเครื่องบูชา ถวายอาหารที่วางบนผ้าขาว

ผลไม้ 5 อย่าง (ควรมีมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้า) หมากพลู บุหรี่ น้ำเปล่า น้ำนม สาคูน้ำแดง ข้าว ไข่ต้ม ข้าวตอก ขนมหวาน 7 ชนิด ผ้าแพรพรรณผืนน้อย 3 สี

ดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้ม รูปปั้นwsะแม่ธsณีหรือรูปภาพ (มีหรือไม่มีก็ได้) เงิน 9 บาท (หรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่กำลังและศรัทธา)

2 จุดธูป 21 ดอก เทียน 9 เล่ม

ตั้งนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทัสสะ) แล้วตามด้วย

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

อย่างน้อย 3 จบ ถ้ามีเวลา ให้สวด 21 จบ เพราะกำลังของแม่wsะธsณีคือ 21

สวดเสร็จแล้วให้พูดต่อว่า

ผู้อธิษฐาน : wsะแม่ธsณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธsณี : อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราwsะแม่ธsณี (ตอบเอง)

ผู้อธิษฐาน : ลูกอยากจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อธิษฐาน) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อwsะแม่ธsณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธsณี : ว่าอย่างไรหรือ (ตอบเอง)

สวดเสร็จแล้วให้แจ้งขออนุญาตว่าจะกระทำการใด และขอให้ท่านอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จในทุกประการ จากนั้นปักธูปลงกับพื้นดิน

สำหรับท่านใดที่ทำงานกระทบพื้นดินเป็นประจำ สามารถตั้งท่านบูชาไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้ เพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือขออนุญาตในการทำสิ่งใดล่วงหน้าได้เช่นกัน

นอกจากนี้คาถาบูชาwsะแม่ธsณียังใช้ทำน้ำมนต์แก้เสนียด ถ้ามีศัตรูให้เขียนชื่อนำแม่ธsณีทับไว้ แล้วอธิษฐานให้อภัยต่อกัน สวดให้ครบ 7 วัน ฝ่ายตรงข้ามจะแพ้ภัยตัวเองไปอีกทั้งยังไม่จองเวรต่อกัน

ถ้าท่านใดต้องเดินทางไกล ให้อธิษฐานแม่wsะธsณีไปจะพ้นภัยทั้งปวง เวลามีเหตุให้นึกถึงแม่wsะธsณีแล้วภาวนาว่า “สะนะมะอุ” ไปเรื่อย ๆ จะผ่านพ้นภยันตรายนั้นไปได้ เวลาลงจากรถ ให้กลั้นใจท่องคาถาว่า

” แม่ธsณีเจ้าเอย อยู่แล้วหรือยัง สังขาตัง โลกัง กะวิทู “

อ้างอิง shopee blog

coppy