ห้ามเอาไว้ในบ้าน ของ 9 สิ่ งพาซ ว ย อั บโชค นำความทุ กข์มากให้

ห้ามเอาไว้ในบ้าน ของ 9 สิ่ งพาซ ว ย อั บโชค นำความทุ กข์มากให้

นี่หลักหนึ่งของการตกแต่งบ้านเลยก็ว่าได้ นอกเหนือจากเ รื่ อ งความสวยงามแล้ว หลายคนยังมองเ รื่ อ งคว ามเชื่ อต่าง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและหลังจากนี้ พอเราได้รู้แบ บนี้บางคนอาจรู้สึกว่าอย า กหาสิ่งดี เข้าบ้าน มาดูกันดีกว่าว่าที่บ้านของคุณมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งถือ

เป็นความอับโชคให้กับตัวบ้าน ถ้ามีแนะนำให้รีบนำออกไปจากบ้าน

1. กระจกที่ตั้งเผชิญหน้ากับเตียงนอน หลาย ซินแสทักเสมอว่าการตั้งกระจกตรงข้ามกับเตียงนอนไม่ใช่เ รื่ อ งที่แนะนำ เนื่องจากการตั้งกระจกเผชิญกับเตียงนอนนั้นบางคนเชื่อว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์และเป็นการนำปัญหาเข้ามาในบ้าน

2. ประตูหน้าบ้านสีดำ ตามคว ามเชื่ටของชาวจีน สีของประตูหน้าบ้านถือเป็นอีกเ รื่ อ งสำคัญที่มีผลต่อการนำโชคดีหรือโชคร้ า ยมาให้กับบ้าน และสีดำก็เป็นสีที่เชื่อกันว่าอาจนำโชคร้ า ยมาสู่บ้าน

3. ต้นไม้ที่มีหนาม เชื่อกันว่าหนามแหลมของต้นไม้จะนำโชคร้ า ยมาให้ ดั งนั้uจึงควรหลีกเลี่ยง

4. ปฏิทินวางผิดที่ เชื่อกันว่าการแขวนปฏิทินไว้บริเวณประตูหน้าบ้านเป็นการเต ือนความจำถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิต ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะย าวกับผู้อยู่อาศัย

5. ภาพเรืออัปปาง เป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์และส่งผลต่อพลังในเชิงลบ

6. นาฬิกาต า ย ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วแนะนำว่าไม่ควรเก็บของพังหรือเสียหายไว้ในบ้าน โดยเฉพาะนาฬิกาที่ต า ยแล้ว เพราะมันหมายถึงการเสี ย ชีວิตและอาจนำมาซึ่งความสูญเสียภายในบ้าน

7. ภาชนะแตก พัง ของแตก พัง หัก เสียหายไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน เพราะเชื่อว่าจะนำแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต และบ้านของเรา

8.ต้นไม้ที่ต า ยแล้ว นอกจากต้นไม้ที่มีหนามแหลมแล้ว การปล่อยให้มีต้นไม้ต า ยแล้วที่บ้าน ถือเป็นการปล่อยให้สิ่งไม่ดีและโชคร้ า ยเข้ามาในชีวิต ดั งนั้uถ้าคิดจะปลูกต้นไม้ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ หรือควรเลือกต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมากแทน

9.เก้าอี้โยกที่ไม่มีการใช้งาน ภาพเก้าอี้โยกไปมาแบบไม่มีคนนั่งก็หลอนแล้ว ดั งนั้uจึงเชื่อกันว่าถ้ามีเก้าอี้โยกที่ไม่ได้ใช้งานถูกทิ้งไว้ในบ้าน พลังงานในด้านชั่ วร้ า ยจะเข้ามาแทนที่

เ รื่ อ งเหล่านี้ล้วนเป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคล ลองพิจารณาและ ตั ดสินใจกันเองตามความเหมาะสมนะคะ เพราะบางคนอาจชอบแต่งบ้านด้วยของเก่า และรู้สึกว่าการเก็บของจากรุ่นบรรพบุรุษมันคือบันทึกเ รื่ อ งราวในชีวิต

Similar Posts

Leave a Reply