ธนาคารออมสิน เร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยคนตกงาน

โครงการของธนาคารออมสิน ที่ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไป วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนตกงาน โดยให้กู้ต่ำสุด 30,000 บาทต่อคน สูงสุด 100,000 บาทต่อคน คาดว่าจะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือประมาณ 100,000 คน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุโครงการนี้ต้องให้กระทรวงการคลัง เข้ามาช่วยเหลือกรณีปล่อยสินเชื่อไปแล้วกลายเป็นหนี้เสีย เพราะมีความเสี่ยงด้านรายได้ชำระหนี้ในอนาคต ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ได้รับสินเชื่อต้องผ่านการอบรมอาชีพ เพื่อให้นำเงินกู้ไปต่อยอดอาชีพหรือประกอบอาชีพในยุคโควิด-19

ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุคนว่างงานไตรมาสที่ 2 ปีนี้ 2% ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ หรือมีคนว่างงาน 760,000 คน ซึ่งพบว่าผู้จบปริญญาตรี ตกงานมากที่สุด

ที่มา news.ch7.com

coppy