ดว งช ะต า 6 ปีนัก ษั ต ร ต่อไปนี้พ้น เครา ะ ห์ เงิ นเข้า กระเป๋า

สำหรับใครที่มีความชื่นชอบในเรื่องการดูดว ง วันนี้มีคำทำนายทายทักมาฝาก เรียกได้ว่าการก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลัง หลายคนเรือนชะต ามีการเปลี่ยนแปลงยิ่งช่วงครึ่งปีหลัง

ใครที่ก่อนหน้านี้เจอมรสุมเรื่องร้ ายๆ จะกลับกลายเป็นได้พบสิ่งดีๆ 5 ปีนักษัตร ต่อไปนี้ ดว งเฮง ดว งร ว ย เป็นปีมหาโช ค จะรว ยแบบฉุดไม่อยู่ ก็เตรียมเฮกันได้

ปีเถาะ

คนเ กิดในปีนักษัตรนี๊ส่วนมากเป็นคนใจดี นิสัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้าง ไม่คิดร้ ายกับใคร และด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคนด วงแข็งอีกด้วย ที่สำคัญด วงหลังจากเดือนนี๊จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเงิ น การงานรวมไปถึงการใช้ชีวิต ดว งชะต าจะดีขึ้น จะมีโ ชคลาภวาสนาส่ง ดว งยังมีเกณฑ์ถูกหวย อย่าลืม เสี่ ยงโ ชคกันเอาไว้บ้ างอาจถูกร างวัลใหญ่ได้จับเงิ นล้าน

ปีกุน

ปีนักษัตรนี๊ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพร าะความขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำความเดื อดร้อ นมาให้คุณเสมอ หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่อยมามาก

ปีชวด

ปีนี๊มักเป็นคนขยันปรับตัวเก่งและมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ างรวดเร็ว

การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป

แต่มักมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือร าบรื่นเท่าที่ควร

ปีระกา

เป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรค มีคนคอยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจเพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพร าะด วงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไป

ปีจอ

คนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ช่วงนี๊ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพร าะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบหรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้

ข้อมูลsomchoon

coppy