สรพงษ์ ชาตรี เสียชีวิ ตแล้ว ด้วยสาเหตุนี้

งการบันเทิงเศร้า! สิ้น “สรพงษ์ ชาตรี” จากไปอย่างสงบด้วยโรคม ะเร็ งปอด อายุรวม 71 ปี

NineEntertain รายงานข่าวเศร้าวงการบันเทิง พระเอกรุ่นใหญ่ “เอก สรพงษ์ ชาตรี” วัย 71 ปี เสี ยชีวิ ตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอด หลังเข้ารับการรักษามาระยะหนึ่ง

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวมา ณ ที่นี้

coppy