แบ่งเงินเดือนให้แม่ 1000 ทุกเดือน ถึงให้น้อย ชีวิตก็มีแต่เจริญ (เขียนได้ดีมาก)

เรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านห นึ่ ง เป็นคนขยันทำมาหากินอาจารย์ท่านนี้ ได้ให้เงินพ่อแม่เดือนละ 1,000 บาทเป็นประจำในทุกเดือน ตลอดเวลาที่เขาได้ทำงาน และตัวผมเองก็เกิดสงสัยว่า

ทำไมจะต้องให้ ในเมื่อพ่อแม่ก็อยู่ในบ้ า นอยู่กับอาจารย์อยู่แล้ว มีโอกาสก็เลยได้ถามและได้พูดคุยกันอาจารย์ กำลังทำอะไรครับ อาจารย์ตอบว่า ผมกำลังนั่งคิดจะ ตัดรายจ่ายออกไปอยู่ ผมต้องจ่ายเงินให้กับแม่ครั

คนสวน คนขับรถ ค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้ า น และให้แม่เดือนละ 1,000 บาท ตอนนี้รายได้ที่ได้รับกับรายจ่าย ไม่ค่อยสัมพันธ์กัน จึงจะต้องตัดรายจ่ายในบางส่วนออกไปบ้ า ง ตัวผมเองเลยบอกไปว่า
เงินเดือนที่ให้แม่เดือนละ 1,000 บาทตัดได้ไหมครับ อาหาร 3 มื้ออาจารย์ก็เป็นคนจัด ให้ท่านเรียบร้อย เสื้อผ้าก็ซื้อให้ใหม่ ไม่สบายอาจารย์ก็พาไปหาหมอคุณแม่ที่ มองไม่เห็นไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้ า นนั้น

เงิน 1000 นี้ตัดได้นะครับ อาจารย์ได้ตอบกลับมาว่า ตัดไม่ได้เด็ ด ข าด 1,000 บาทนี่สำคัญที่สุด เพราะเป็นเงินสำหรับ เลี้ยงหัวใจแม่ ผมฟังแล้วสะอึก เงินเลี้ยงหัวใจแม่ พวกเราเคยได้ยินไหมครับ

อาจารย์ท่านนี้ได้บอกต่อ ว่าหัวใจที่ต้องการอาหารเอามาหล่อเลี้ยงให้มี ความเบิกบานเป็นสุข หากคุณลองคิดดูว่า คนที่ไม่มีเงินอยู่กับตัวนี่เขาจะเป็น อ ย่ า ง ไร หัวใจจะแฟบจะไม่เป็นสุข ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือน

น่าจะรู้ดีพอเลยวันที่ 25 ไปแล้วนี่มันจะรู้สึกแปลกๆ เพราะไม่มีเงินค่ารถค่าอาหาร มันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน คนเป็นแม่อยู่กับเราก็จริง แต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือ หัวใจของท่านจะไม่เป็นสุข

มันทำให้เบิกบานพอถึง วันเงินเดือนออกทุกคนหน้าบานเหมือนกับ ด อ ก ไม้ใน ย า ม เช้าจิตใจที่มีความสดชื่นมีความเบิกบานมีความสุข รับเงินเดือนใหม่ๆใบหน้าก็จะดูสดใส พอทุกๆสิ้นเดือนพอเงินเดือนออก

ผมจะเข้าไปสวัสดีแม่บอกกับแม่ ว่าวันนี้เงินเดือนออก ผมเอาเงินใส่ในมือแม่ 1,000 บาท แล้วแม่ก็ให้พร แล้วเก็บเงินเอาไว้ อยู่ใต้หมอน อ ย่ า ง มีความสุขเงิน 1000บาท เลี้ยงหัวใจแม่ได้ อ ย่ า ง ไร ในวันห นึ่ ง

น้องของอาจารย์ได้พาภรรย าไปคลอดลูกและคุณแม่เองก็ได้ซื้อทองให้กับหลานด้วยเงิน 1,000 บาท ที่เก็บสะสมเอาไว้ ตัวท่านเองได้กอดหลานสาวและพร้อมกับสวมสร้อยให้พรเมื่อเ ด็ กคนนี้

โตพอที่จะพูดได้แล้วมีคนถามว่า ใครเป็นคนซื้อให้ เด็ กคนนี้ก็จะตอบไปว่าคุณย่ าซื้อให้ คนที่ใหญ่สุดในบ้ า น คือคุณย่ าที่ไม่ใช่พ่อแม่ เพราะเงินจำนวu 1,000 บาทนี้ทำให้คนที่ มองไม่เห็นดูเป็นคนน่าเกรงขาม

ถ้าคุณแม่ไม่มีเงิน จะรับขวัญหลานได้ยังไงใ ครจะหันมามองเห็นไหมครับว่า เงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนที่ผมได้ให้นั้น “เป็นเงินที่หล่อเลี้ยงหัวใจของคนที่เป็นแม่ได้

Similar Posts