ธกส ช่วยเหลือ 50,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อวันนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ต้องการสินเชื่อหรือเงินฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยความจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ โดยท่านสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้ 50,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. จัดทำ สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท เป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยความจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ โดยขอได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เพื่อตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน ที่มาพร้อมวงเงินสูงสุด 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

นอกจากนี้ด้านกำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ท่านทำสัญญา หากท่านสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วนพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

จุดเด่นสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash

-เป็นสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงรายละ 50,000 บาท

-ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 1 ปี

-คิดอัตราดอกเบี้ย MRR

-การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

-เบิกเงินง่ายเพราะสามารถเบิกได้ผ่านบัตร ATMและ บัตร Debit ธ.ก.ส.

-มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert

วงเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท

-สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ย = MRR ต่อปี

-คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

สอบถามรายละเอียดที่ Call Center : 02-555-0555

coppy