ปีชง 2565 เสือมาแ รง ปีไหนมีสะเทือนบ้ าง

เป็นคำถามแห่งปี ปีเสือ ปีชง 2565 คือปีไหนบ้ าง อ.มาศ เคหาสน์ธรรม ซินแสฮวงจุ้ยระดั บโลก มาไขรหั สให้ฟังกัน

ปีเสือ 65 ธาตุน้ำ มาพร้อม ไม้

ชง คนที่มีนักษัตร วอก ในด วง ได้แก่

– เกิ ดปี วอก

– เกิ ดเดือน วอก (6 ส.ค.-8 ก.ย.)

– เกิ ดวัน วอก

– เกิ ดย าม วอก (15.00-17.00 น.)

เฮ้ง ไห่ คนที่มีนักษัตร มะเส็ง ในด วง ได้แก่

– เกิ ดปี มะเส็ง

– เกิ ดเดือน มะเส็ง (5 พ.ค.-5 มิ.ย.)

– เ กิดวัน มะเส็ง

– เ กิดย าม มะเส็ง (09.00-11.00 น.)

ผั่ว คนที่มีนักษัตร กุน ในด วง ได้แก่

– เกิ ดปี กุน

– เกิ ดเดือน กุน (7 พ.ย. – 7 ธ.ค.)

– เ กิดวัน กุน

– เ กิดย าม กุน (21.00 – 23.00 น.)

coppy