วันนี้ วันพร ะ สาธุเอา

วันนี้วันพระ

ขออโหสิกร รมให้กัน สิ่งไม่ดีที่ผ่านพ้นมา กร รมใดที่ใครคิดดีกับเรา ขอให้เขาเจอแต่สิ่งดี ๆ

กร รมใดที่ใครคิดไม่ดีกับเรา ก็ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเอง และขอให้สิ่งดี ๆ จงบังเกิด

แก่ตัวเราและคนรอบข้างเรา ที่คิดดีทำดีด้วยเทอญ

coppy