หมอธีระ เตือน 7-10 วันข้างหน้า

มีรายงานว่า หมอธีระ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุถึง สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทยล่าสุด

โดย หมอธีระ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ได้ออกมาระบุข้อความว่า 24 มีนาคม 2565 27,024 ATK 26,768 รวม 53,792หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเพิ่มขึ้นจาก 1402 คน เป็น 1,553 คน เพิ่มขึ้น 10.77% ใส่ท่ อเพิ่มจาก 504 คน เป็น 583 คน เพิ่มขึ้น 15.67%

จำนวนติ ด CV-19 รวม ATK ของวันนี้ เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน 15.18% แต่ลดลงกว่าสองสัปดาห์ก่อน 25.78% บุคลากรทางการแพ ทย์ติ ด CV เพิ่มถึง 478 คน สูงที่สุดเท่าที่เคยแพร่กระจายมา (ชาย 81, หญิง 395, ไม่ระบุ 2)

ดูลักษณะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเห็นแนวโน้มการกกระจายที่เพิ่มขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากทั้งเรื่องส ายพั นธุ์ B A.2 ที่แพ ร่ไวขึ้น และพฤติกรรมการป้องกันตัวระหว่างการดำเนินชีวิ ตประจำวันทั้งนี้ในช่วง 7-10 วันข้างหน้า ควรเคร่งครัด ป้องกันตัวให้ดี เนื่องจากอาจเป็นช่วงสำคัญ หากป้องกันไม่ดีพอ จะยิ่งแ พร่กันได้มากตอนสงกรานต์และเกิดผลกระท บตามมาเป็นโดมิโ น่

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้ องกั น เพื่อป้องกันการแพ ร่กระจ ายของ CV-19

Similar Posts